Over GroeneSpullen.nl

GroeneSpullen.nl staat voor een duurzame levensstijl en het bijdragen aan een duurzamere wereld. Dit doen wij door het toegankelijker maken van duurzame producten voor bedrijven, overheidsinstellingen, non-profitorganisaties maar ook voor particulieren. 

In de periode 2010-2020 groeide de wereldbevolking jaarlijks met 1,1% terwijl het bruto nationaal product met 4,4% toenam (UN World Population Prospects). Het aanbod van natuurlijke grondstoffen kan deze vraag niet bijhouden. Al sinds de jaren ’80 is de ecologische voetafdruk van de mens groter dan de capaciteit van de aarde om deze aan te vullen.  (bron: www.libertus.nl/)

Een goede balans vinden tussen mens, milieu en economie is een uitdagende opdracht die ons allen raakt en die steeds noodzakelijker wordt. Wat we vandaag de dag doen, heeft gevolgen voor later. Het klimaat verandert, door uitstoot van (te veel) broeikasgassen. Met zijn allen gebruiken we meer van de aarde dan er beschikbaar is. Hoe kunnen we dan toch blijven groeien en in ieders behoeften voorzien, zonder verdere overbelasting van de aarde? Het antwoord hierop is duurzaamheid. Door GroeneSpullen te kopen ondersteunt u duurzame projecten en organisaties, en koopt u duurzame producten die beter zijn voor de wereld en voor u.

Onze Missie:

Wij staan voor een schone en duurzamere wereld waarin het evenwicht tussen mens, milieu en economie een goede balans kent. Waarbij de economie kan blijven groeien en in ieders behoeften kan blijven voorzien maar zonder de aarde hier verder mee te belasten. Dit doen wij door alternatieve duurzame producten ter beschikking te stellen. Producten die van duurzaam materiaal zijn gemaakt, recyclebaar zijn en/of op duurzame en eerlijke wijze zijn geproduceerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat in ieder mens de wil is een duurzaam product te verkiezen boven een niet duurzaam product. Onze intentie is dan ook om deze duurzame producten toegankelijker te maken en een gevarieerd duurzaam productassortiment aan te bieden.

Duurzamer leven betekent in onze ogen:
- méér doen met minder verbruik van grondstoffen;
- méér doen met minder energiegebruik;
- méér doen met minder afval en uitstoot van schadelijke stoffen, zoals broeikasgassen;
- méér hergebruik van gebruikte materialen en afval  (recycling, kringloop);
- méér ons best doen voor behoud van natuur en ecosystemen.

Duurzame ontwikkeling is niet alleen een zaak van overheden en (internationale) organisaties maar van ons allemaal. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.

“Go Green met GroeneSpullen.nl”