Privacy beleid

Algemeen
Wij gebruiken alleen gegevens van bezoekers voor het toesturen van aanbiedingen, zowel per e-mail als per post wanneer de bezoeker dat aangeeft. Gegevens over bezoekers van onze websites zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden. Met gegevens, benodigd voor b.v. het bestelproces wordt strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid omgegaan.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politiek voorkeur en dergelijke.

Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens absoluut niet tot jouw persoon.

Nieuwsbrieven
Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan word jouw e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van je abonnement. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven.

Bestellen via Webwinkel
Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jouw verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Daarnaast kunnen we aan de hand van je koopgedrag een profiel opstellen, dit profiel kunnen we gebruiken om periodiek aanbiedingen op maat te sturen. Dit kan gebeuren per e-mail en per post. Als je deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen kun je contact opnemen met ons.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde en onbepaalde tijd de toegang tot onze websites ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden worden geschaad, kunnen wij we de betreffende informatie aan deze derden verstrekken. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden.

Wij zullen gegevens ter beschikking stellen wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Tot Slot
Wij kunnen consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of als je inzage wil in jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.